Voedselbank Midden-Limburg gaat verhuizen. Begin 2018 gaat de voedselbank het inmiddels vertrouwde pand Marijkezaal, Gebroek 12 te Roermond verlaten . Vanaf dat moment is de voedselbank gevestigd aan de Charles Ruysstraat 84 te Roermond.

Na maanden van intensief overleg met de gemeente Roermond is overeenstemming bereikt over de huur van dit pand.
De komende maanden zal het gebouw gebruiksklaar worden gemaakt, waarna naar verwachting in de eerste maanden van 2018 de activiteiten van de voedselbank vanuit het vernieuwde gebouw plaatsvinden.
Tijdens een informatiebijeenkomst op 31 oktober jl. hebben de gemeente Roermond en de voedselbank de omwonenden geïnformeerd over de plannen en activiteiten van de voedselbank. Vele omwonenden gaven gehoor aan de uitnodiging van de gemeente Roermond. Na een korte toelichting van de wethouders mevrouw Smitsmans en de heer Schreurs, stelde onze voorzitter Ger Boereboom de genodigden op de hoogte van de activiteiten, die de voedselbank in het nieuwe onderkomen gaat ondernemen. De omwonenden reageerden enthousiast op de komst van de voedselbank. Spontaan meldden zich drie nieuwe vrijwilligers.
Afgesproken werd, dat de voedselbank de omwonenden periodiek zal informeren over de voortgang van het project. Na ingebruikname van het pand zal overleg plaatsvinden tussen de voedselbank en de omwonenden over verdere samenwerking en participatie.
Via deze site zult U t.z.t. geïnformeerd worden over de exacte datum waarop de voedselbank het nieuwe pand betrekt.
De deelnemers van de voedselbank zullen separaat geïnformeerd worden.

[pw_map address=”Charles Ruysstraat 84 6042 CE Roermond”]