Voedselbank Midden-Limburg gaat verhuizen.

Op 10 maart 2018 gaat de voedselbank het inmiddels vertrouwde pand Marijkezaal, Gebroek 12 te Roermond verlaten . Vanaf dat moment is de voedselbank gevestigd aan de Charles Ruysstraat 84 te Roermond.

Op 6 maart hebben wij onze deelnemers voor de laatste keer verwelkomd in de Marijkezaal, Gebroek 12 te Roermond. Vanaf 22 maart 2018 zal de uitgifte van voedsel plaatsvinden vanuit de nieuwe locatie. Onze deelnemers zijn inmiddels over deze verhuizing geïnformeerd.

Op 16 maart a.s. om 14.00 uur vindt de officiële opening van ons nieuwe pand plaats. De opening wordt verricht door mevrouw Marianne Smitsmans-Burhenne, wethouder in de gemeente Roermond.

Op 17 maart a.s. vindt van 10.00 uur tot 15.00 uur een “Open Dag” plaats voor omwonenden en andere belangstellenden.