Onze voedselbank is nu een paar maanden aan de slag in het vernieuwde pand aan de Charles Ruysstraat te Roermond en wij kunnen stellen dat wij, bestuur, onze vrijwilligers en zeker ook onze deelnemers, zich thuis voelen in het vernieuwde pand.

Een bijzonder punt van aandacht is het onderhoud van de tuin rondom het pand.

Er hebben reeds wat werkzaamheden plaatsgevonden, maar in deze periode, waarin alles groeit en bloeit is dat onvoldoende.
De tuin moest stevig aangepakt worden, maar daarbij waren we afhankelijk van derden.

Daarom was de voedselbank ongelooflijk blij met het aanbod, dat wij kregen van het Citaverde-College Hoveniersopleiding te Roermond.
Op woensdag 30 mei jongstleden heeft een groep van 17 studenten van het Citaverde-College, Hoveniersopleiding  onder begeleiding van hun docent(en) de tuin onder handen genomen. Zij hadden daarvoor de hele dag uitgetrokken.

Voor de studenten een prachtige manier om hun opgedane kennis praktisch te vertalen en zo als hoveniersopleiding ook onbaatzuchtig actief te zijn binnen het sociale domein van onze stad. Voor de voedselbank een buitenkans om het opschonen van de tuin gerealiseerd te krijgen.

Geweldig om te zien en mee te maken hoe een groep jonge studenten zich belangeloos inzette voor de zwakkere plekken in de samenleving. Petje af!

De voedselbank dankt het Citaverde-College Hoveniersopleiding, hun studenten en Cox Hoveniers voor de geweldige hulp en inzet.

  OUDE SITUATIE                                                                                 NIEUWE SITUATIE