PERSBERICHT

Samenwerking Voedselbank Midden-Limburg en Zorgboerderijen/Vriendentuinen

Het aantal mensen, dat een beroep moet doen op de Voedselbank Midden-Limburg neemt gestaag toe. In januari 2018 waren er 62 gezinnen uit Midden-Limburg, die een beroep deden op hulp van de voedselbank. Op dit moment is dat aantal gestegen naar 130 gezinnen.

De voedselbank ontvangt van diverse bedrijven verse producten, maar gezien de toename van het aantal gezinnen, dat een beroep doet op hulp van de voedselbank, is uitbreiding van het aantal leveranciers noodzakelijk.

Al sinds 2016 ontvangt de voedselbank verse producten van de Vriendentuinen. In de Vriendentuinen werken cliënten van zorgboerderijen en vrijwilligers samen om voldoende vers voedsel voor de voedselbanken in de regio te produceren.

Verse groenten en fruit is voor iedereen belangrijk. Iedere dag. Maar niet iedereen kan dat betalen. Daarom zijn de Vriendentuinen er. Zij zorgen, dat de voedselbank verse groenten, fruit en eieren krijgen. Zo kunnen ook mensen, die te weinig geld hebben toch deze voedingsmiddelen eten.

In de Vriendentuinen werken mensen met een beperking en die vinden met dit werk weer hun plek in de maatschappij. Dit is een project waar heel veel mensen baat bij hebben.

Vriendentuinen wil nog veel meer mensen helpen, die onder de armoedegrens leven en tegelijkertijd mensen met een beperking een goede dagbesteding bieden. Er kunnen nog veel meer Vriendentuinen bij.

Voor de voedselbank is het bestaan van de Vriendentuinen van enorm belang. Door wekelijks verse groenten en fruit aan te leveren, kan de voedselbank de deelnemers niet alleen voorzien van producten, die langer houdbaar zijn, maar ook de broodnodige verse producten kunnen dan nog meer deel uitmaken van het voedselpakket, dat gratis aan de deelnemers beschikbaar wordt gesteld.

Op basis van de ervaringen heeft de voedselbank aan de zorgboerderijen laten weten welke producten het meest noodzakelijk zijn.

Beide organisaties zijn blij met deze wijze van samenwerking. Voor de voedselbank betekent dit dat zij op nog meer verse producten kunnen rekenen. De zorgboerderijen kunnen op deze wijze voor hun deelnemers een betekenisvolle daginvulling creëren.

Wanneer er zorgboerderijen of particulieren zijn, die een steentje bij willen dragen aan de versproductie voor de voedselbank via Vriendentuinen kunnen zij contact opnemen met Meike Windhausen via het e-mailadres maarten@dezorgdragerij.nl

Juli  2018

Postbus 2341
6040 DB Roermond
0475 – 76 91 46 (secretariaat)

www.voedselbankmiddenlimburg.nl