Op 9 januari 2019 heeft onze voedselbank een 2e uitgiftepunt geopend.

De deelnemers van de voedselbank uit de gemeente Echt-Susteren ontvangen nu een voedselpakket vanuit het gebouw van Menswel, dat gelegen is aan het Chatelainplein 31 te Pey-Echt.

Voedselbank Midden-Limburg beschikt thans naast de vestiging in Roermond over twee uitgiftepunten, namelijk in Heel (voor de gemeente Maasgouw) en Pey-Echt.