Vanaf april 2019 zal het wijkteam MALT (Maasniel, Asenray, Leeuwen en Tegelarijveld) iedere eerste dinsdag van de maand van 15.00 uur tot 16.30 uur in de vergaderkamer van onze voedselbank een wijkspreekuur houden voor de bewoners van Maasniel.

De bewoners kunnen op het spreekuur terecht met vragen over leefbaarheid, veiligheid of zorg.

Het motto van het wijkteam MALT in 2019 luidt:

‘Zichtbaar in jullie wijk, verbinden in jullie wijk en een wijkspreekuur in jullie wijk!’

Wie zitten in het wijkteam MALT?

De wijkpartners zijn; de wijkregisseur, de wijkagent, de wijkboa, de woningcorporaties Wonen Zuid, Wonen Limburg en woningstichting Domus, Stichting Wel.kom, Stichting PSW, het Zorgteam, de straatcoaches en Sportservice Roermond.