De PvdA Roermond/ Roerdalen heeft de afgelopen week de Rode Taart uitgereikt, aan de vrijwilligers van Voedselbank Midden-Limburg. Secretaris Jos van Buel van de voedselbank, nam de taart met veel genoegen in ontvangst van voorzitter Lynn Rulkens van de partij PvdA.

Tijdens de plechtigheid werden het bestuur en leden van de PvdA bijgepraat, over de recente ontwikkelingen binnen de voedselbank. De voedselbank helpt meer dan 200 gezinnen (ongeveer 550 personen), die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. De vrijwilligers en bestuursleden steken belangeloos, vele uren in het begeleiden van gezinnen en verzamelen en distribueren voedselpakketten binnen de aangesloten gemeenten.

Met het aanbieden van de rode taart spreekt de Partij van de Arbeid Roermond/ Roerdalen haar waardering uit, voor de inzet en activiteiten van de voedselbank en haar vrijwilligers.