Op donderdag 14 november 2019 bracht de burgemeester van Roermond, mevrouw Rianne Donders-van Leest, een werkbezoek aan onze voedselbank. Na een kort overleg met diverse vrijwilligers heeft zij gesproken met een aantal deelnemers van de voedselbank. Daarna bood zij de helpende hand bij het uitdelen van het voedsel. Na afloop van haar bezoek deelde zij mee onder de indruk te zijn van de professionaliteit van de voedselbank en de betrokkenheid van de vrijwilligers. Zij gaf aan dat het daadwerkelijk aanwezig zijn op de voedselbank nog meer inzicht geeft in de armoedeproblematiek.