Wij doen een oproep aan mensen die een kerstpakket ontvangen om dit te delen met mensen die zo’n extraatje misschien nog meer nodig hebben. Dat kan door het pakket (of een deel daarvan) af te geven op onze locatie Charles Ruysstraat 84 te Roermond (zijstraat Bredeweg). Op deze wijze kunt u invulling geven aan ons doel: Het helpen van medemensen!
Hiervoor zijn wij op de volgende dagen en tijdstippen geopend:
zaterdag 21 december 2019, maandag 23 december 2019, vrijdag 27 december 2019, zaterdag 28 december 2019, maandag 30 december 2019, donderdag 2 januari 2020 en vrijdag 3 januari 2020.
Alle dagen tussen 09:00 uur en 12:00 uur.
Op dit moment ontvangen ca. 250 gezinnen uit de regio wekelijks een voedselpakket.
De inhoud van de voedselpakketten wordt gratis aan de deelnemers ter beschikking gesteld, maar voor bv. logistiek en onderhoud worden wij geconfronteerd met aanzienlijke kosten.
Voor financiële donaties vermelden wij hierbij ons IBANnr: NL43RABO 0108 5545 03 ten name van Stichting Voedselbank Midden-Limburg te Roermond.
Voor meer informatie verwijzen wij graag naar onze website: www.voedselbankmiddenlimburg.nl
Graag rekenen wij op uw betrokkenheid en steun.