Het jaar 2019 nadert zijn einde. Voor onze voedselbank opnieuw een bewogen jaar met veel uitdagingen.

Het aantal gezinnen, dat een beroep moest doen op hulp van onze voedselbank steeg afgelopen jaar van 195 gezinnen op 1 januari 2019 naar bijna 250 gezinnen aan het eind van het jaar. Als gevolg hiervan was een van onze grootste zorgen om voldoende voedsel voor onze deelnemers in te zamelen.

Van veel bedrijven, instellingen en particulieren ontvingen wij het afgelopen jaar eenmalig of zelfs maandelijks een financiële gift. Voor dat geld kunnen wij, indien noodzakelijk, producten kopen.

Het lukt ons niet om al deze mensen persoonlijk te bedanken. Vaak zijn het anonieme schenkers of beschikken wij niet over een adres.

Namens het bestuur en de vrijwilligers van de voedselbank, maar vooral namens onze deelnemende gezinnen, bedanken wij U heel hartelijk voor de fantastische bijdrage.