Maatregelen i.v.m. coronavirus

I.v.m. het coronavirus zijn wij genoodzaakt een aantal maatregelen te nemen.

Allereerst een aantal adviezen:

– alle vrijwilligers en deelnemers, die koorts en/of luchtwegklachten hebben, worden verzocht om niet naar de voedselbank te komen.

– alle vrijwilligers en deelnemers, die last hebben van kortademigheid en/of hoesten, worden eveneens verzocht niet naar de voedselbank te komen.

– alle vrijwilligers en deelnemers, die in contact zijn geweest met door het coronavirus besmette personen worden ook verzocht niet naar de voedselbank te komen.

– wij verzoeken onze deelnemers en vrijwilligers zich te houden aan de algemene hygiëneregels van het RIVM t.a.v. handen wassen, niezen en hoesten alsmede het houden van afstand van elkaar.

Daarnaast hebben wij de volgende besluiten genomen:

Allereerst hebben wij besloten om de uitgifte van voedsel kleinschaliger te organiseren. In onze voedselbank te Roermond hebben wij de openingstijden verruimd, zodat wij meer deelnemers verspreid over de dag van een voedselpakket kunnen voorzien. Voor de uitgiftepunten in Pey-Echt, Posterholt, Heel en Baexem zal, indien noodzakelijk, een soortgelijke maatregel genomen worden.

Ook zal onze koffiecorner in Roermond voorlopig gesloten blijven

Daarmee voorkomen wij, dat grote groepen mensen op de diverse uitgiftepunten aanwezig zijn. Hoe minder het aantal mensen, hoe lager het besmettingsrisico.

Wij hopen met deze maatregelen bij te kunnen dragen aan het voorkomen van een verdere uitbraak van het coronavirus.

Indien meerdere maatregelen noodzakelijk zijn, zullen vrijwilligers en deelnemers daarover geïnformeerd worden.