Maatregelen i.v.m. coronavirus

Eerder deze week hebben wij onderstaande bericht op onze website geplaatst.

“I.v.m. het coronavirus zijn wij genoodzaakt een aantal maatregelen te nemen.

Allereerst een aantal adviezen:

– alle vrijwilligers en deelnemers, die koorts en/of luchtwegklachten hebben, worden verzocht om niet naar de voedselbank te komen.

– alle vrijwilligers en deelnemers, die last hebben van kortademigheid en/of hoesten, worden eveneens verzocht niet naar de voedselbank te komen.

– alle vrijwilligers en deelnemers, die in contact zijn geweest met door het coronavirus besmette personen worden ook verzocht niet naar de voedselbank te komen.

– wij verzoeken onze deelnemers en vrijwilligers zich te houden aan de algemene hygiëneregels van het RIVM t.a.v. handen wassen, niezen en hoesten alsmede het houden van afstand van elkaar.

Daarnaast hebben wij de volgende besluiten genomen:

Allereerst hebben wij besloten om de uitgifte van voedsel kleinschaliger te organiseren. In onze voedselbank te Roermond hebben wij de openingstijden verruimd, zodat wij meer deelnemers verspreid over de dag van een voedselpakket kunnen voorzien. Voor de uitgiftepunten in Pey-Echt, Posterholt, Heel en Baexem zal, indien noodzakelijk, een soortgelijke maatregel genomen worden.

Ook zal onze koffiecorner in Roermond voorlopig gesloten blijven

Daarmee voorkomen wij, dat grote groepen mensen op de diverse uitgiftepunten aanwezig zijn. Hoe minder het aantal mensen, hoe lager het besmettingsrisico.

Wij hopen met deze maatregelen bij te kunnen dragen aan het voorkomen van een verdere uitbraak van het coronavirus.

Indien meerdere maatregelen noodzakelijk zijn, zullen vrijwilligers en deelnemers daarover geïnformeerd worden.”

De afgelopen week hebben wij deze nieuwe werkwijze toegepast en wij kunnen stellen, dat het, dankzij de hulp van onze vrijwilligers, die soms hele dagen voor ons in de weer waren, gelukt is om 245 gezinnen van voedsel te voorzien.

Voor de deelnemers, die normaal gesproken gebruik maken van ons uitgiftepunt van de Stichting Menswel aan het Chatelainplein 31 te Pey-Echt geldt, dat deze vestiging i.v.m. het coronavirus tijdelijk gesloten is. Deze deelnemers kunnen tot nader order terecht in het pand van Talenthouse, Diepstraat 3C te Echt. De openingstijden zijn ongewijzigd, namelijk op woensdag van 14.00 uur tot 15.00 uur.

Ons grootste zorgpunt op dit moment is dat wij over voldoende voedsel kunnen beschikken. Veel supermarkten waar wij iedere week producten van ontvangen, delen ons nu mee, dat zij geen voedsel voor ons hebben. Dit is onder meer het gevolg van het hamstergedrag. Wel hebben wij de afgelopen week heel veel verse producten ontvangen en opgehaald bij restaurants. Dat zijn overigens wel goederen, die één of twee weken houdbaar zijn, maar wij zijn er ongelooflijk blij mee. Maar hoe dan ook, de stellingen in ons magazijn raken langzaam leeg en het zal een hele uitdaging worden om voldoende voedsel te krijgen.