Wij stellen het zeer op prijs, wanneer u op ons stemt!!!!

Als gevolg van de corona-pandemie stijgt het aantal deelnemers, terwijl het voedselaanbod daalt. Dat maakt het voor ons erg moeilijk een evenwichtig pakket samen te stellen. Graag willen we de pakketten zodanig aanvullen dat een gezin in ieder geval drie keer per week een volledige maaltijd voor het hele gezin kan samenstellen welke voldoet aan de zogeheten “schijf van vijf”. Dat betekent tenminste 25 gevarieerde en gezonde eenheden in een weekpakket voor één persoon.

Stichting Voedselbank Midden-Limburg zet zich in om de armsten binnen onze samenleving van Midden-Limburg aanvullend voedsel aan te bieden. Daarmee probeert zij ook verspilling van voedsel te voorkomen. Op dit moment maken ongeveer 270 gezinnen gebruik van de voedselbank. Daaronder zitten méér dan 300 kinderen!