Vandaag, 17 november 2020 bestaat onze voedselbank 15 jaar. Gedurende die 15 jaar hebben wij veel gezinnen in Midden-Limburg van een voedselpakket kunnen voorzien. Wij danken de oprichters van onze voedselbank en alle mensen die sinds de oprichting als vrijwilliger voor ons werkzaam zijn geweest of nu als vrijwilliger actief zijn. Ook veel dank is verschuldigd aan de gemeenten in Midden-Limburg, bedrijven en instellingen die het mogelijk maken dat wij ons werk kunnen doen. Natuurlijk danken wij ook alle inwoners van Midden-Limburg die met hun donaties de voedselbank ondersteunen of ondersteund hebben.