Op donderdag 1 juli jl. mocht onze voorzitter Ger Boereboom optreden als gastdocent bij de groepen 7 en 8 van de Vincent van Gogh School in Roermond. In het kader van “groen ondernemen” hadden de leerlingen zelf groene producten gemaakt en deze in de markt gezet en verkocht. Nadat Ger Boereboom in drie groepen een presentatie had gehouden over het werk van de voedselbank, mocht hij in elke groep een cheque in ontvangst nemen met de opbrengsten van elke groene ondernemer (totaal 281 euro). Wij zijn niet alleen verrast met deze mooie cheque, maar ook over de hartverwarmende interesse die de leerlingen hadden voor het werk van de voedselbank.

Zeepjes in “groene” verpakking
Insectenhotels