Onze voedselbank heeft een donatie van 500 euro ontvangen van de Stichting Ad Arbitrium Nostrum.

Deze stichting stelt als doel het uitvoeren en ondersteunen van projecten op sociaal, cultureel en sportief gebied in de ruimste zin, zonder winstoogmerk.

Broederschap Ad Arbitrium Nostrum ontwikkelt in ‘t Marisse-Kranenbrook in de gemeente Pey-Echt, in samenwerking met de gemeente Echt-Susteren ’t Laevesbos. De opbrengsten van dit project hebben een donatie opgeleverd voor onze voedselbank. Hartelijk dank voor deze donatie. De voedselbank zal het geld geheel ten goede doen komen aan onze deelnemers, die wij wekelijks voorzien van een voedselpakket.