Ook dit jaar heeft het Connect College in Echt in oktober weer contact opgenomen met Voedselbank Midden-Limburg om te bespreken of de leerlingen van leerjaar 3 in het kader van het profielvak Dienstverlening & Producten projectmatig een inzamelingsactie lang-houdbare producten voor de voedselbank konden opstarten. De leerlingen van het profielvak Zorg & Welzijn wilden graag lekkernijen maken voor de kinderen van onze deelnemers.

Na de herfstvakantie zijn de leerlingen fanatiek aan de slag gegaan.    
Op 10 december werd het resultaat bekend gemaakt en het was hartverwarmend om te zien hoeveel producten deze scholieren bij elkaar hebben gebracht. Dit jaar was het vanwege corona en de geldende lockdown extra moeilijk om producten te verzamelen en daarom is het juist zo bijzonder om te zien hoeveel er ingezameld is. Een bijzonder dankwoord van de voorzitter vanwege deze geweldige prestatie.