Het jaar 2021 nadert zijn einde. De kerstdagen hebben wij inmiddels achter de rug en nu even tijd om terug te kijken. Het jaar 2021 was voor onze voedselbank opnieuw een bewogen jaar. Het coronavirus hield ons wederom in de greep en keer op keer was het nodig om maatregelen te nemen. Dankzij de fantastische inzet van onze 97 vrijwilligers is het gelukt om iedere week een goed gevuld voedselpakket aan onze gezinnen aan te bieden.

Het aantal gezinnen in Midden-Limburg, dat aangewezen was op onze hulp, daalde in 2021 licht. Voor 2022 verwachten wij weer een lichte stijging, mede veroorzaakt door de hoge energielasten.

De maand december stond in het teken van de inzameling van lang houdbare producten. Producten, die wij in de loop van 2022 hard nodig hebben.

De opbrengst van producten tijdens de inzamelingsdag op 11 december j.l. bij de supermarkten was licht teleurstellend. Dat werd mede veroorzaakt door het feit, dat wij i.v.m. het coronavirus geen vrijwilligers bij de supermarkten konden inzetten.

Echter, dit werd ruimschoots gecompenseerd door de geweldige acties, die, ieder op hun eigen wijze, gehouden werden door leden van de PvdA, afdelingen Roermond, Echt-Susteren en Roerdalen.

Daarnaast hebben leerlingen en docenten van het BC Broekhin, het ROER College Schöndeln, het Nt2 Mundium College, het Gresscollege, Gilde Opleidingen, Scholengemeenschap Sint Ursula, het Connect College en Niekée ons op een fantastische manier geholpen.

En last but not least de geweldige actie, die o.l.v. de oud-prins van carnavalsvereniging De Kwekkerte in Linne, Tim Suntjens, op zaterdag 18 december gehouden werd. 165 kratten met producten voor onze voedselbank was het resultaat.

In zijn totaliteit mochten wij 930 kratten boordevol lang houdbare producten in ontvangst nemen. In één woord fantastisch!!!!

Daarnaast ontvingen wij het afgelopen jaar van de gemeenten Roermond, Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen en Leudal een (waarderings) subsidie.

Naast alle acties, die op onze website al aandacht hebben gekregen, vermelden wij graag dat wij van veel bedrijven, instellingen en particulieren eenmalig, meerdere keren of zelfs maandelijks een financiële gift in ontvangst mochten nemen. Voor dat geld konden wij, indien noodzakelijk, voedsel inkopen. Het lukt ons helaas niet altijd om al deze mensen persoonlijk te bedanken. Vaak zijn het anonieme schenkers of beschikken wij niet over een adres.

Tot slot bedanken wij alle winkeliers, die ons gedurende het jaar van voedsel hebben voorzien en alle bedrijven, die hun diensten kosteloos aangeboden hebben.

Namens het bestuur en de vrijwilligers van de voedselbank, maar vooral namens onze deelnemende gezinnen, bedanken wij U heel hartelijk voor de hartverwarmende bijdragen.

Ger BoereboomVoorzitter

Stichting Voedselbank Midden-Limburg