Wat was het een geweldig mooie dag, die vrijdag 24 juni.

Op de speelplaats en rond de school was een leuk parcours uitgezet.
Stralend van enthousiasme stonden de kinderen klaar om letterlijk hun beste beentje voor te zetten.
Na het startsignaal sloegen de kinderen fanatiek aan het lopen en werden de opgestelde hindernissen genomen. Rondje na rondje werd de stempelkaart aangeboden bij de organisatie. Na afloop lieten ook verschillende kinderen vol trots hun kaart vol stempels aan ons zien.

Bijzonder was ook, dat de kinderen, groot en klein, zich bewust waren waarvoor zij zich inspanden: de voedselbank; voor mensen die te weinig geld hebben om alle noodzakelijke boodschappen te doen. Met de sponsorloop hebben zij op hun eigen manier iets willen doen aan de problematiek armoede in de eigen omgeving. Super!

Naast de meegebrachte lang houdbare levensmiddelen heeft de sponsorloop ook een bedrag in geld opgeleverd. De voedselbank kan hiervoor extra levensmiddelen kopen, zoals melk, boter, yoghurt e.d. Dat was nog een verrassing, want de stempelkaarten moesten natuurlijk nog worden verzilverd.

Deze week was het dan zover! Onder tromgeroffel werd in de klas van juffrouw Susanne de opbrengst bekend gemaakt. Daarna zijn we met twee leerlingen alle groepen langsgegaan om de opbrengst te vertellen. Een bedrag dat voor sommige kinderen best moeilijk was om uit te spreken: € 2.342,21 (tweeduizenddriehonderdtweeenveertig euro en 21 cent)

Wat bijzonder fijn dat ik hier namens de voedselbank bij mocht zijn. Ik was letterlijk met stomheid geslagen en moest echt even slikken. Wat een prachtig resultaat!!

Wij van de voedselbank zijn supertrots op alle kinderen van de Theresiaschool in Boukoul: Geweldig! Reken maar dat wij met dat mooie bedrag heel veel mensen gedurende vele weken een extraatje kunnen geven.

Van harte nodig ik alle groepen uit om in het volgend schooljaar een kijkje te komen nemen bij de voedselbank.

De kinderen van groep 8 mogen met hun nieuwe klas natuurlijk ook een afspraak maken voor een excursie.

Nogmaals: allemaal super bedankt en een daverend applaus voor jullie zelf.

Jullie zijn KANJERS!

Jos van Buel

Voedselbank Midden Limburg