In de komende weken verstrekken wij aan al onze deelnemers kledingbonnen ter waarde van 15 euro. Deze kledingbonnen zijn beschikbaar gesteld door het Leger des Heils. Onze deelnemers kunnen in de ontmoetingswinkel van het Leger des Heils, Minderbroederssingel 15 te Roermond gratis kleding of schoeisel uitzoeken. Deze actie wordt georganiseerd door het Leger des Heils en de Protestantse Gemeente Roermond in samenwerking met onze voedselbank.