Alle gezinnen in Nederland ontvangen in de maanden november en december twee keer een energiekorting van 190 euro. Dit bedrag wordt door de energiemaatschappijen in mindering gebracht op het maandelijkse voorschot. Een aantal mensen geeft aan dit bedrag niet nodig te hebben en willen dit bedrag doneren aan huishoudens, die het in de huidige tijd moeilijk hebben en het zwaarst getroffen zijn door de energiecrisis.
Ook onze voedselbank heeft het in deze tijd moeilijk. Naast een groot aantal aanmeldingen voor hulp van de voedselbank ontvangen wij minder voedsel.
Wij verzoeken u dan ook om het volgende.
Mocht u de energiekorting niet direct nodig hebben, vragen wij u om deze korting of een deel daarvan te doneren aan de Voedselbank Midden-Limburg.
Dat kan door een bedrag te storten op bankrekeningnummer NL 43 RABO 0108 5545 03 t.n.v. Stichting Voedselbank Midden-Limburg.Wij bedanken U heel hartelijk voor uw donatie.