De LLTB heeft tijdens een collecte tijdens de Heilige Mis op het jubileumfeest van de LLTB ruim 1200,– euro opgehaald. De LLTB heeft dit bedrag aangevuld tot 1500,– euro. Op 24 oktober mocht onze voorzitter namens de 6 Limburgse voedselbanken de cheque in ontvangst nemen.