De afgelopen weken ontvangt onze voedselbank veel verzoeken voor voedselhulp. Tegelijkertijd ontvangen wij steeds minder voedselproducten. Daarom houden wij op zaterdag 10 december a.s. een grote inzamelingsactie. 25 supermarkten in onze regio nemen deel. In deze supermarkten maken onze vrijwilligers, samen met vrijwilligers van andere organisaties, het winkelend publiek attent op onze actie en nemen de extra ingekochte voedselproducten in ontvangst. Wij hebben met name een tekort aan lang houdbare producten.
Wij hopen, dat u bij uw inkopen iets extra’s wilt doen voor de mensen, die onze hulp zo hard nodig hebben.
Alvast heel hartelijk dank!