Op donderdag 15 december jl. hebben we met Patricia Saas en Herman Rijcks hun 10-jarig jubileum gevierd. Vanaf 2013 zorgen zij er geheel belangeloos voor dat de kinderen van de voedselbank met Kerstmis een cadeautje krijgen. Met een bloemetje bedankte Ger Boereboom, onze voorzitter, hen voor hun tomeloze inzet.