Heel veel dank aan alle gemeenten, bedrijven, scholen, stichtingen, politieke partijen en mensen, die ons in 2022 ondersteunden.

Graag willen wij even terugblikken op het jaar 2022. Een zeer enerverend jaar voor onze voedselbank. Een enorme toename van het aantal gezinnen, dat noodgedwongen gebruik moest maken van onze hulp. Op 1 januari 2022 291 gezinnen. Op 31 december 2022 444 gezinnen. Een toename van 53 %. Dat vormde, gecombineerd met een afnemend aanbod van voedselproducten, een geweldige uitdaging.

Onze hoop was dan ook gevestigd op de maand december. De inmiddels jaarlijks terugkerende inzamelingsactie werd, mede dankzij heel veel hulp van politieke partijen, serviceclubs, ambtenaren van diverse gemeenten, wijk- en dorpsbewoners, politiefunctionarissen en niet in het minst onze eigen vrijwilligers een eclatant succes. Wij mochten meer dan 1700 kratten met lang houdbare voedselproducten in ontvangst nemen. Daarnaast ontvingen wij gedurende het hele jaar door financiële donaties, waarmee wij in staat worden gesteld om, indien nodig, verse producten aan te schaffen.

Het lukt ons niet altijd om al deze gulle gevers persoonlijk te bedanken, Vaak betreft het anonieme schenkers of beschikken wij niet over een adres.Namens het bestuur en de vrijwilligers van onze voedselbank, maar vooral namens onze deelnemende gezinnen, bedanken wij u heel hartelijk voor de fantastische hartverwarmende bijdragen.

Wij wensen u heel veel goeds en vooral een goede gezondheid in 2023 en hopen dat wij op uw hulp mogen blijven rekenen