In De Limburger van 13 januari 2023, staat een artikel over Resto VanHarte in Roermond. In het artikel wordt beschreven, dat de voedselbank Resto VanHarte ondersteunt, zodat het restaurant een keer per twee weken tegen een vergoeding eten kan  bereiden voor mensen, die in de bijstand zitten.
Dit is niet correct. Alhoewel wij het initiatief toejuichen, ondersteunt Voedselbank Midden-Limburg op geen enkele wijze Resto Van Harte. Het voedsel, dat onze voedselbank ontvangt of inkoopt dankzij donaties, komt uitsluitend ten goede aan onze deelnemers, die onze hulp hard nodig hebben. 
Ger Boereboom

Voorzitter Voedselbank Midden-Limburg