Omschrijving: 

De voorzitter van de Voedselbank Midden-Limburg is het boegbeeld van de stichting die de belangen en de doelstellingen van de stichting behartigt. Als voorzitter ben je de verbindende factor binnen de organisatie. Je zorgt voor goede relaties tussen bestuur, management en vrijwilligers.  

Ook onderhoudt de voorzitter de interne en externe contacten met diverse stakeholders zoals (regionale) overheden, externe organisaties en andere voedselbanken. 

Je bent resultaatgericht, besluitvaardig, ondernemend, weet mensen te motiveren, te enthousiasmeren en te overtuigen. Je verbindt, bent tactvol, empathisch en sensitief. 

Je staat open voor en zoekt actief naar nieuwe kansen en mogelijkheden en je kunt inspelen op ontwikkelingen en veranderingen binnen en buiten de organisatie. Je beschikt over veranderkracht en doorzettingsvermogen, bent besluitvaardig en toont lef. 

 De organisatie: 

Je wordt voorzitter van een organisatie die werkt met uitsluitend onbetaalde vrijwilligers. Momenteel zijn er ongeveer 130 vrijwilligers actief die aangestuurd worden door een bestuur managementteam dat momenteel bestaat uit 10 personen met verschillende verantwoordelijkheden. 

 Taken van de voorzitter: 

 • In overleg met het bestuur en management het beleid vormgeven en bewaken in lijn met de missie, visie en strategie van de Voedselbank Midden-Limburg. 
 • Organiseren van en leidinggeven aan de vergaderingen van het bestuur en management. 
 • Je zet je in om mensen in hun kracht te zetten en de organisatie sterker te maken. 
 • Het vertegenwoordigen van de Voedselbank Midden-Limburg, zowel intern als extern.  
 • Je bent het aanspreekpunt voor bestuurs- en managementleden. 
 • Gevraagd en ongevraagd advies geven aan en over mensen en processen. 
 • Zoals in elke organisatie kunnen conflicten voorkomen. Je weet deze op een goede manier te beheersen. 
 • Delegeren van taken naar de juiste afdelingen binnen en buiten de organisatie. 
 • De voorzitter staat open voor de inbreng van de overige bestuurs- en managementleden. 
 • Als voorzitter kun je goed samenwerken om de doelen van de Voedselbank Midden-Limburg te realiseren. 
 • Bij het werven van nieuwe bestuurs- of managementleden heb je een actieve rol. 

 Wij zoeken: 

 • Ervaring in een bestuurlijke of leidinggevende rol. 
 • Visie op ondernemerschap: je ziet kansen en durft hierop in te spelen, maar je bent je ook bewust van risico’s en beperkt deze waar mogelijk. 
 • Ervaring met en inzicht in bedrijfsvoering, processen en financiën. 
 • Je bent goed ingevoerd in (maatschappelijke) ontwikkelingen. 
 • Communiceren is essentieel voor de rol van voorzitter. Dit betekent zowel ontvangen als zenden. Je luistert met volledige aandacht en ziet een mens. Luisteren is een doel op zich en niet een middel om tot productiviteit te komen. Je behandelt de ander als gelijkwaardig. Medewerkers voelen zich daardoor gewaardeerd, belangrijk en veilig. Ook heb je gevoel voor humor. 
 • Je bent assertief waarbij je mensen aan durft te spreken waar nodig. 
 • Als voorzitter heb je veel verantwoordelijkheid en komt er veel op je af. Naast de mooie zaken zoals successen kunnen ook conflicten en tegenslagen voorkomen. Het is van belang dat je niet snel in de stress schiet en het hoofd koel kunt houden. 

 Wat krijg je? 

De Voedselbank Midden-Limburg werkt uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers. De voorzitter ontvangt geen vergoeding. Wel krijg je het volgende: 

 • Waardering en voldoening: Je draagt bij aan één van de meest relevante goede doelen organisaties van Nederland, met een directe invloed op het terugdringen van armoede en voedselverspilling. 
 • Je wordt onderdeel van een zeer bijzondere organisatie die louter uit intrinsiek gemotiveerde onbetaalde vrijwilligers bestaat die mensen helpen en voedselverspilling tegengaan. Gezamenlijk wordt elke week weer een bijzondere prestatie geleverd. 
 • Enorm veel waardering van iedereen die bij de Voedselbank Midden-Limburg betrokken is. 
 • Collegialiteit van onze vrijwilligers. 

 Van onze voorzitter vragen wij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en een BKR-toetsing. 

 Tijdsbesteding: 

De voorzitter is wekelijks 6 – 8 uur beschikbaar.