De voedselbank is op zoek naar een penningmeester (m/v)

Over de organisatie: 

De Voedselbank Midden-Limburg is een non-profitorganisatie die zich inzet voor het bestrijden van voedselverspilling en het ondersteunen van mensen in financiële moeilijkheden door hen te voorzien van voedselpakketten. De organisatie werkt samen met lokale gemeenschappen, bedrijven en vrijwilligers om haar missie te realiseren. 

Functieomschrijving: 

Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor het beheer van de financiën van de Voedselbank Midden-Limburg. Je speelt een cruciale rol in het waarborgen van een gezonde financiële positie, zodat de organisatie haar doelstellingen kan blijven vervullen. Je werkt nauw samen met andere bestuursleden en rapporteert aan de voorzitter van de organisatie. 

Verantwoordelijkheden: 

 • Beheer van de financiële administratie. 
 • Opstellen van financiële rapportages en begrotingen. 
 • Bewaken van de financiële positie van de organisatie en tijdig signaleren van eventuele knelpunten. 
 • Adviseren van het bestuur over financiële aangelegenheden en het ontwikkelen van financieel beleid. 
 • Jaarlijks de financiële administratie ter beschikking stellen van de accountant, die de administratie controleert en de jaarrekening samenstelt. 
 • Onderhouden van contacten met financiële instanties, zoals banken en belastingdienst. 
 • Samenwerken met andere bestuursleden om financiële doelstellingen te integreren in de bredere strategie en missie van de Voedselbank Midden-Limburg. 

 Vereisten: 

 • Ervaring in financieel beheer, bij voorkeur in een non-profitorganisatie. 
 • Kennis van financiële wet- en regelgeving. 
 • Goede communicatieve vaardigheden en het vermogen om financiële informatie begrijpelijk te presenteren aan niet-financiële belanghebbenden. 
 • Teamspeler met het vermogen om effectief samen te werken met andere bestuursleden en vrijwilligers. 
 • Affiniteit met de missie en waarden van de Voedselbank Midden-Limburg. 
 • Bereidheid om deze functie op vrijwillige basis uit te voeren zonder financiële vergoeding.