Yearly Archives: 2009

Drukke decembermaand 2009

5 december 2009

Bij voedselbank Midden-Limburg bruist het deze maand van de activiteiten!

Woensdag 2 december werd voor de kinderen van de deelnemers een zeer geslaagd Sinterklaasfeest georganiseerd.
Met dank aan Sinterklaas (in topvorm), Stichting Speelkr8 en een groot aantal vrijwilligers die alles perfect organiseerden en in goede banen leidden.

Vervolgens staat natuurlijk kerstmis voor de deur.
Ook dit jaar roepen we iedereen op zijn of haar kerstpakket te delen of af te staan aan mensen die een dergelijk extraatje echt nodig hebben. Dat kan door pakketten, of onderdelen  daarvan op donderdag 17, woensdag 23 of woensdag 30 december tussen 10.00 en 16.00 uur af te geven aan de Marijkezaal, Gebroek 12 in Roermond.
Als die tijd niet schikt kan contact worden opgenomen via 06-21840994  De actie wordt ondersteund door een oproep in alle huis-aan-huis bladen.

Een eerste aanzet is al gegeven. Op maandag 21 december zal Rabobank Roermond-Echt naar verwachting zo’n 75 pakketten bij ons afleveren. Personeelsleden van de bank  konden hun kerstpakket dit jaar afstaan aan een goed doel en de bank verdubbelt de opbrengst! Chapeau!

Ook het personeel van Essent houdt een dergelijke actie. De opbrengst zal begin januari worden overhandigd. Vorig jaar ging een volle vrachtwagen naar goede doelen in Maastricht. Dus vol verwachting …..

Verder zijn er acties gestart o.a. door de dames van ZijActief in Herten en basisschool De Schakel in Maasniel.

Via de Wensboom-actie van enkele parochies in Roerdalen is ons bovendien een kerst-presentje voor de kinderen tot 10 jaar van onze deelnemers toegezegd.

We hebben ook goede hoop dat, wat inmiddels een mooie traditie is geworden, de Vincentius Vereniging Roermond ons ook dit jaar weer in staat stelt extra kerstvlees voor onze deelnemers te verzorgen.

En dan hebben we ook nog op zaterdag 12 december een inzamelactie bij Plusmarkt van der Donk op de Donderberg en gaan ondertussen de voorbereidingen voor de zelfstandige huisvesting gestaag door. Als we geen “hobbels” meer tegenkomen, gaan we er vanuit dat we vanaf 1 februari 2010 onder “eigen” dak zijn!

Huisvestingssubsidie van Gemeente Roermond

13 november 2009

Gisteren heeft de gemeenteraad van Roermond tijdens de begrotingsbehandeling 2010 unaniem een amendement aangenomen dat onze voedselbank een huisvestingssubsidie toekent.

Het raadsbreed ondersteunde voorstel gaat uit van een jaarlijkse bijdrage in de huur en energiekosten van definitieve, permanente huisvesting van maximaal € 30.000/jaar gedurende een periode van drie jaar.
Hierdoor wordt het mogelijk een vaste locatie te betrekken, waarin opslag en uitgifte onder één dak worden gebracht.
Ook kan hier het, via het Rabobank jubileumfonds verkregen, geldbedrag worden geïnvesteerd in faciliteiten voor koel- en vriesopslag.

Vanzelfsprekend zijn wij uitermate content met deze langverwachte ontwikkeling, en danken de gemeenteraadsfracties dan ook voor hun unanieme steun.
Het overleg hoe een en ander definitief vorm gaat krijgen zal ongetwijfeld binnenkort van start gaan.

Nieuw meubilair voor Voedselbank

2 oktober 2009

Zo’n jaar geleden kwamen we in het bezit van 14 kantinetafels en 56 bijpassende stoelen. Deze kantine-inventaris werd geschonken door Audax in Gilze, waar het meubilair overtollig werd bij een renovatie.
Een jaar lang hebben we dit meubilair in opslag gehad in afwachting van de definitieve eigen huisvesting, waar we zo vurig op hopen.
Helaas is daar nog steeds geen duidelijkheid over.
Het wachten moe, hebben we besloten met de gratis ter beschikking gestelde tafels en stoelen een groot deel van de Marijkezaal, en dan met name dat deel waar we onze deelnemers ontvangen, een fraaier aanzien te geven.

Het resultaat ziet u op bijgaande foto’s.
We zijn er zeer tevreden mee. Met dank aan Audax!

Voorzitterschap Voedselbank Midden-Limburg

18 september 2009

Met ingang van vandaag heeft dhr. Herman Linssen zijn functie van voorzitter van Stichting Voedselbank Midden-Limburg neergelegd.
Dhr. Linssen was medeoprichter van onze stichting en bekleedde het voorzitterschap vanaf de oprichting.
Belangrijkste reden van dit terugtreden is gelegen in de toegenomen werkzaamheden van dhr. Linssen, door de groei van zijn eigen bedrijf.
In de opvolging is voorzien door de benoeming van dhr. Theo Janssen Steenberg.
Dhr. Janssen Steenberg heeft zijn sporen verdiend in de locale politiek en is daarnaast al geruime tijd als vrijwilliger verbonden aan onze stichting.

Zomerpakket “Het balkon van Limburg”

18 juli 2009

In de week van 13 tot 17 juli werden luisteraars van het L1 radioprogramma “Het balkon  van Limburg” opgeroepen mee te werken aan het samenstellen van een zomerpakket  voor onze voedselbank. De bedoeling was speciaal voor de kinderen van onze deelnemers  iets extra’s te doen in deze periode  waarin de meeste kinderen op vakantie gaan.

Na een interview met enkele van onze vrijwilligers op maandag, werd de hele week elke morgen aandacht aan de actie besteed en werden dagelijks de resultaten gemeld.
Op vrijdagmorgen werd de opbrengst in de uitzending overhandigd en kon, met een auto afgeladen met spullen, de terugreis worden gemaakt.
Zwembadjes, badlakens, strandballen, diverse andere speelmaterialen, CD’s, teveel om op te noemen. Maar ook honderden vrijkaartjes voor diverse attracties en gratis ijsjes.

De opbrengst is inmiddels zo eerlijk mogelijk verdeeld, waarbij de vrijkaartjes voor de attracties gelegen in Zuid-Limburg, voor een belangrijk deel naar de collega’s van voedselbank Limburg Zuid zijn gegaan.

Redactie en medewerkers van “Het balkon van Limburg” en iedereen die aan de actie heeft bijgedragen hartelijk dank. Een groot aantal kinderen heeft door deze actie beslist een leukere vakantie!

Supermarktacties blijven succesvol

2 juli 2009

De inzamelacties bij supermarkten in de regio blijven succesvol.
Na de start in maart jl. bij de PLUSmarkten van der Donk in Roermond zijn in de afgelopen maanden acties gehouden bij Albert Heijn v.d. Aa (Hoogvonderen, Roermond), PLUSmarkt Cartigny (Posterholt) en recent Albert Heijn Zimmerman in Swalmen (zie foto’s).
In alle gevallen leverden de acties een vergelijkbaar resultaat op van rond de dertig goed gevulde kratten (800 tot 1000 artikelen).
Ook leverden de supermarkteigenaren nog een eigen bijdrage bovenop het toch al prachtige resultaat.
In voorbereiding zijn soortgelijke acties bij Albert Heijn in Melick en AH-XL in het Retailpark in Roermond.

Dankzij de opbrengsten van deze acties kan Voedselbank Midden-Limburg het toegenomen aantal deelnemers nog steeds voorzien van een goedgevuld voedselpakket. Onze hartelijke dank aan iedereen die daar een bijdrage aan heeft geleverd!

Acties basisscholen voor Voedselbank

11 mei 2009

In aanwezigheid van alle leerlingen en leerkrachten van basisschool De Mortel in Swalmen is de opbrengst van de Vastenactie van dit jaar aan vertegenwoordigers van onze Voedselbank aangeboden (zie foto’s).
Zij werden compleet verrast door de fantastische opbrengst van bijna twee duizend euro (€ 1988,34), die door diverse acties, waaronder een sponsorloop, bijeen werd gebracht. Eerder werd ook al een zevental kratten, stampvol gevuld met levensmiddelen overgedragen, die door de leerlingen werden ingezameld. Kortom een overweldigend resultaat, waar we vanzelfsprekend uiterst dankbaar voor zijn!

In de afgelopen periode werden ook acties ten bate van onze Voedselbank gevoerd door basisschool De Draaiende Wieken in Posterholt en basisschool St. Jozef in Thorn. De opbrengst van deze acties sprak weliswaar wat minder tot de verbeelding, maar was daarom niet minder welkom. Dus ook hier past een welgemeend “dank jullie wel”.

Het succes van dergelijke acties demonstreert naar onze  mening het brede maatschappelijk draagvlak voor de  voedselbank.
En ook daarmee zijn we heel gelukkig.

Eerste supermarktactie groot succes

8 maart 2009

De eerste inzamelactie bij supermarkten is een groot succes geworden.
Op zaterdag 7 maart vanaf 9 ‘s morgens tot 5 uur ‘s middags konden klanten van de PLUS van der Donk vestigingen in Maasniel en winkelcentrum Donderberg in Roermond levensmiddelen aanschaffen en die ter beschikking  stellen van de Voedselbank.
Speciale schappen waren ingericht waarin met actiekorting goederen werden aangeboden die voor ons doel bij uitstek geschikt zijn.
Aan het eind van de dag kon worden vastgesteld dat de uitermate tevreden vrijwilligers van onze voedselbank 75 volgepakte kratten met levensmiddelen, in totaal zo’n 2800 artikelen, in ontvangst konden nemen.
Kortom een zeer geslaagde actie!

Wij danken alle gulle gevers voor hun bijdrage, directie en personeel van PLUS van der Donk voor hun fantastische medewerking en de vrijwilligers die door hun inzet deze actie tot een succes hebben gemaakt!

Inzamelactie bij supermarkten Roermond e.o

27 februari 2009

Recent is het aantal deelnemers van onze Voedselbank sterk gestegen. Het aanbod heeft daarmee geen gelijke tred gehouden, waardoor er een tekort is ontstaan aan een aantal essentiële onderdelen van het voedselpakket.
Een aantal supermarkten in Roermond en omgeving hebben er in toegestemd mee te werken aan een inzamelactie. Gestart zal worden op zaterdag 7 maart a.s. tussen 9.00 en 16.00 uur, bij de beide vestigingen van PLUSmarkt Barry van der Donk in Maasniel en in winkelcentrum Donderberg in Roermond.
Bij de ingang zal een vrijwilliger van onze voedselbank de klanten een lijstje verstrekken van goederen waaraan wij direct behoefte hebben. Bij de uitgang zal dan een andere vrijwilliger de aangeschafte goederen in ontvangst nemen.
Zes weken later, op zaterdag 18 april zal de actie een vervolg krijgen bij PLUSmarkt Cartigny in Posterholt. Later in het jaar volgen dan de andere supermarkten die aan deze actie hun medewerking hebben toegezegd.
De deelnemende supermarkten hebben toegezegd ook zelf een bijdrage aan de actie te zullen leveren, of doen dat al op regelmatige basis.

Bij voorbaat danken wij iedereen die aan deze zeer noodzakelijke actie wil meewerken door ons de broodnodige goederen ter beschikking te stellen!

Onderzoek huisvesting Voedselbank

26 januari 2009

Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de huisvestingssituatie van onze Voedselbank.

Dit is op voorstel van wethouder Smeets besloten door het college van B&W van Roermond.
Toegezegd is dat het college zal handelen naar de uitkomsten van dit onderzoek.
Wij hebben er het volste vertrouwen in dat het onderzoek zal aantonen dat een eigen huisvesting met  gecombineerde faciliteiten voor opslag en uitgifte voor onze activiteiten een absolute noodzaak is