Yearly Archives: 2017

Kerstactie Voedselbank Midden-Limburg

12 december 2017

kerstpakketOok dit jaar zijn er zowel landelijk als regionaal weer acties voor de voedselbanken. Daarnaast blijft het echter ook mogelijk de lokale voedselbank rechtstreeks te ondersteunen.

Voedselbank Midden-Limburg doet een oproep aan personen die een kerstpakket ontvangen, dit te delen met mensen die zo’n extraatje misschien meer nodig hebben. Dat kan door het pakket (of een deel daarvan) af te geven in de Marijkezaal, Gebroek 12 in Roermond op woensdag 13 t/m vrijdag 15, dinsdag 19  t/m zaterdag 23 en woensdag 27 t/m vrijdag 29 december, steeds tussen 9.00 en 12.00 uur.
Schikken genoemde tijden niet, dan kunt u contact opnemen via 06 – 13668275.

Op dit moment ontvangen ca. 70 gezinnen uit de regio wekelijks een voedselpakket, waarvan ongeveer 40 gezinnen uit Roermond. Er is weliswaar sprake van een lichte daling, maar tegelijkertijd zijn deelnemers  gemiddeld langer op de voedselhulp aangewezen.
De inhoud van de voedselpakketten wordt gratis ter beschikking gesteld, maar voor bv. logistiek en onderhoud worden wij geconfronteerd met aanzienlijke kosten. Donaties zijn daarom van harte welkom, zowel in geld als in goederen. Voor financiële donaties zie voedselbankmiddenlimburg.nl/donaties
Zonder steun, ook van de bevolking van Midden-Limburg, kunnen gezinnen die voor hun primaire levensbehoeften afhankelijk van de voedselbank zijn, onvoldoende worden geholpen. Graag rekenen wij op uw betrokkenheid en steun.

 

Verhuizing Voedselbank Midden-Limburg

1 november 2017

Voedselbank Midden-Limburg gaat verhuizen. Begin 2018 gaat de voedselbank het inmiddels vertrouwde pand Marijkezaal, Gebroek 12 te Roermond verlaten . Vanaf dat moment is de voedselbank gevestigd aan de Charles Ruysstraat 84 te Roermond.

Na maanden van intensief overleg met de gemeente Roermond is overeenstemming bereikt over de huur van dit pand.
De komende maanden zal het gebouw gebruiksklaar worden gemaakt, waarna naar verwachting in de eerste maanden van 2018 de activiteiten van de voedselbank vanuit het vernieuwde gebouw plaatsvinden.
Tijdens een informatiebijeenkomst op 31 oktober jl. hebben de gemeente Roermond en de voedselbank de omwonenden geïnformeerd over de plannen en activiteiten van de voedselbank. Vele omwonenden gaven gehoor aan de uitnodiging van de gemeente Roermond. Na een korte toelichting van de wethouders mevrouw Smitsmans en de heer Schreurs, stelde onze voorzitter Ger Boereboom de genodigden op de hoogte van de activiteiten, die de voedselbank in het nieuwe onderkomen gaat ondernemen. De omwonenden reageerden enthousiast op de komst van de voedselbank. Spontaan meldden zich drie nieuwe vrijwilligers.
Afgesproken werd, dat de voedselbank de omwonenden periodiek zal informeren over de voortgang van het project. Na ingebruikname van het pand zal overleg plaatsvinden tussen de voedselbank en de omwonenden over verdere samenwerking en participatie.
Via deze site zult U t.z.t. geïnformeerd worden over de exacte datum waarop de voedselbank het nieuwe pand betrekt.
De deelnemers van de voedselbank zullen separaat geïnformeerd worden.

Berichtgeving herhuisvesting

10 september 2017

In de Roermond-editie van dagblad De Limburger is afgelopen zaterdag een artikeltje opgenomen over de herhuisvesting van Voedselbank Midden-Limburg.
De inhoud van dit bericht is op zijn minst voorbarig. Er zijn nog geen definitieve besluiten genomen m.b.t. de herhuisvesting. Op maandag 11 september a.s vindt een bestuursvergadering plaats. Tijdens deze vergadering komt dit onderwerp aan de orde.
Zodra er meer duidelijkheid is zullen wij dit, ook via deze website, communiceren.

Bezoek groep 6 basisschool De Steenen Brug

9 juni 2017

Op 8 juni jl. bracht groep 6 van basisschool De Steenen Brug uit Roermond een bezoek aan onze Voedselbank.

Enige maanden geleden heeft deze school acties opgezet om geld in te zamelen voor de voedselbank.
Op 8 juni was het zover.  Ongeveer 25 leerlingen van groep 6 van deze school bezochten per fiets de Voedselbank. Daar werd aan hen uiteengezet welk werk de voedselbank doet en mochten zij de handen uit de mouwen steken.

Aan het eind van het bezoek werd de cheque overhandigd. Een geste, waar de Voedselbank ongelooflijk blij mee is.

Nieuwe penningmeester Voedselbank Midden-Limburg

8 mei 2017

In de bestuursvergadering van 13 maart 2017 is Huub Tobben benoemd tot nieuwe penningmeester van Voedselbank Midden-Limburg. Hij is daarmee de opvolger van Jan de Jong, die deze functie gedurende een reeks van jaren bekleedde.

Jan de Jong had aangegeven na acht jaar als penningmeester actief te zijn geweest een stapje terug te willen doen. Jan blijft als vrijwilliger verbonden aan de Voedselbank Midden-Limburg.

Huub Tobben is werkzaam bij de Belastingdienst binnen het managementteam Zuid Nederland. Huub is tevens actief als bestuurslid bij KWF Roermond en voor dit fonds collectewijkhoofd voor de wijken Kitskensberg, Kitskensdal en Kemp.

Wij zijn er van overtuigd in Huub een prima penningmeester gevonden te hebben.
Voor de nieuwe bestuurssamenstelling en portefeuilleverdeling zie de pagina organisatie.

Intake- en deelnemersregistratie via Voedselbank.nu

20 april 2017

Met ingang van 1 april j.l. wordt door Voedselbank Midden-Limburg voor de intake- en deelnemersregistratie gebruik gemaakt van het online registratiepakket Voedselbank.nu

Dit softwarepakket, dat geproduceerd is – en ondersteund wordt – door ASolutions, wordt gratis ter beschikking gesteld aan alle voedselbanken die zijn aangesloten bij  Voedselbanken Nederland.
Inmiddels maakt de overgrote meerderheid van de Nederlandse voedselbanken gebruik van Voedselbank.nu.

Door de invoering van dit pakket wordt het intakeproces administratief vereenvoudigd en minder persoonsafhankelijk, dus ook minder kwetsbaar, gemaakt. Alle met de intakeregistratie verwante zaken kunnen digitaal in de applicatie worden opgenomen. Privacy en integriteit van de gegevens is daarbij nadrukkelijk gewaarborgd.
Het systeem produceert bovendien de voor het intake- en uitgifteproces noodzakelijke overzichten.